La relació entre el CEFIRE artísticoexpressiu i el Projecte EVA es renova i reforça