parallax background

Intervenció col.laborativa en centres educatius per a la promoció d’hàbits de vida saludable a partir de la identificació i mobilització d’actius de salut

El Projecte EVA (Estils de Vida Actius) és un projecte emergent què té com a objectiu fonamental el disseny col.laboratiu de mètodes d'intervenció en centres educatius desenvolupats amb el professorat i l'alumnat mitjançant el qual contribuir a l’adquisició i manteniment d’hàbits de vida saludable.

El projecte està finançat pel programa de subvencions per a la realització de projectes de I+D+i desenvolupats per grups de recerca emergents (codi: GV/2020/062), de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital en l'any 2020.