Projectes relacionats

PÀGINES WEB DE REFERÈNCIA:

www.afes.es (grup d’investigació al que pertanyem)
https://edufisaludable.com/ (Xarxa Internacional d’Investigació en Educació Física i Promoció d’Hàbits Saludables)

Webs y blogs de projectes relacionats amb la promoció de l’activitat física i la salut des de l’assignatura d’educació física.

https://capas-c.eu/ (projecte transpirinenc entre les universitat de Saragossa i Tarbes (França)

https://caladu-capas.unizar.es/ (projecte educatiu per a la promoció de l’activitat física a partir de la Carrera de llarga durada)

https://www.masefaragon.com/ (associació dirigia a oferir bones pràctiques en l’assignatura d’educació física)

https://blog3.han.nl/sportenbeweegprofessionals/studenten-han-sport-en-bewegen-getraind-voor-salvo-project/ (Blog del projecte SALVO, precursor del Projecte EVA)

http://www.ullesportiu.com/2020/12/proyecto-educativo-strava-entrevista.html (Proyecte Educatiu STRAVA, gamificació amb l’ús del mòbil com a estratègia de promoció d’estils de vida actius)

https://adalsemp.wixsite.com/allthepeoplemoving (repte #Allthepeoplemoving, comunitat destinada a proposar reptes virals per a la promoció de l’activitat física)

https://piefcitos.com/ (projecte educatiu que mostra l’assignatura d’educació física com un àrea fonamental en l’educació dels xiquets i les xiquetes)

https://proyectoamigosactivos.blogspot.com/ (Projecte col·laboratiu intercentres que, des de l’assignatura d’educació física integra tasques competencials, educació emocional i metodologies actives

https://educafisicate.blogspot.com/ (projecte formatiu per a l’ensenyament de la didàctica de l’educació física en educació superior de manera integral i basat en evidencies científiques).

https://portal.edu.gva.es/cefireae/es/formacion/ (portal del centre de formació del professorat de la conselleria d’educació especialitzat en l’àmbit artístic-expressiu)

https://etcsummerschool.wordpress.com/ (consorci europeu de formació en la promoció de la salut)