Qui som

Al Projecte EVA participem diferents membres del grup Activitat Física, Educació i Societat (AFES), juntament amb professorat dels grups EFYPAF de la Universitat de Saragossa, ACAFIDE de la Universitat d’Extremadura i de la HAN University of Applied Sciences del països baixos.

Concretament, l’equip investigador està format pels següents professionals:

Grup AFES

Dr. Jorge Lizandra
Dra. Alexandra Valencia
Dra. Irene Moya Mata
Dra. Teresa Valverde Esteve
Dra. Carme Peiró Velert
Dr. Roberto Ferriz Morell
Salvador Cebrià Carrión

Grupo EFYPAF

Dr. Luis Garcia González

Grupo ACAFIDE

Dr. Javier Sevil Serrano

HAN University of Applied Sciences

Gwendolijn Boonekamp

El Projecte EVA sorgeix com a conseqüència d’una estada a la HAN University of Applied Sciences, als Països Baixos el 2017, en què es va poder conèixer amb detall el projecte SALVO (Stimulating Active Lifestyles in pre-Vocational Education), liderat per la professora Gwendolijn Boonekamp i el professor John Dierx.

El projecte té com a objectiu fonamental el disseny col.laboratiu de mètodes d’intervenció en centres educatius desenvolupats amb el professorat i l’alumnat. Per aconseguir-lo s’estableixen processos de diàleg reflexiu amb l’alumnat i el professorat d’educació física, mitjançant l’ús de metodologies actives que permeten aprofundir tant en els aspectes personals, com de l’entorn social i físic, què son importants per promoure un estil de vida actiu.

A més, el projecte té els següents objectius específics:

  • Explorar les experiències de les i els participants (alumnat, professorat, investigadors/es) en el desenvolupament del programa, amb especial atenció a la satisfacció (o no) de les necessitats psicològiques bàsiques de l’alumnat i al clima de l’aula.
  • Conèixer els punts forts i febles què identifiquen les i els participants en les metodologies per a la detecció dels actius de salut.
  • Indagar en els aspectes què les i els participants consideren transferibles (o no) a la gestió de la pràctica física de l’alumnat, dins i fora del context escolar.